วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Story Quest : Quest Holy Sword

1.ไปคุย 3DD เมืองใหนก็ได้แล้วเข้าวาร์ปด้านหลังไปอนาคต

2.คุยกะ Joan และ Peterson ถามเรื่อง ดาบแล้วออกมาคุยกะ D.SwordEnd

3.ไปเมือง zaid ไปกะกะAlbereo ถามเรื่องดาบแล้วรับงานจากเขา

4.ไปแมบ M.of Mimir River วิ่งไปตรงวาร์ปล่างสุด NPC จะอยู่ทางขวามือใกล้กะวาร์ป

คุยกะ Gypsy Geranious รับเอายา แล้วเอามาส่งที่ Albereo

5.Albereo จะให้เราเอาไปเอายาอีก วิ่งไปที่เดิม แล้วเอายาที่ยิปชีมาให้มัน

6.เอายาให้แล้วถามเรื่องดาบอีกจะหัวข้อใหม่ขึ้นมา คุยจนได้ใบ Boy Named Abereo

7.เอาไปส่งที่ d.SwordEnd

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น