วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูล Monter lv1-50

ข้อมูล Monter lv1-50

ใครไม่รู้ว่าจะไปเก็บตัวอะไรดีมาดูได้เลยจ้า

Piya

- LV. 1 ไม่มีธาตุ HP 34 ATK 12 DEF 5
- สถานที่ : Silon Forest, Upperstream of Mimir River, Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Geranium, Volcanic Rock, Forging Rock, Large Geranium, Egg, Chicken Feather, Piya's Unfertilized Egg


Beanie

- LV.1 ไม่มีธาตุ HP 56 ATK 12 DEF 4
- สถานที่ : Upperstream of Mimir River, Travia Valley, Upperstream of Glasis Rive
- ดรอปไอเท็ม : Pea Shell, Pea, Soy Milk, Dyes, Sap, Geranium,White Glove, Kidney Bean, Dumb Knuckle


Treasure Chest

- LV.3 Attribute ไม้ HP 81 ATK 18 DEF 12
- สถานที่ : Silon Forest, Upperstream of Mimir River, Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Log, Volcanic Rock, Forging Rock, Stone, Iron, Crystal


Mushroom Boy

- LV.5 Attribute ไม่มีธาตุ HP 126 ATK 24 DEF 19
- สถานที่ : Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Sap, Dyes, Spore, Yeast, Large Geranium, Crystal, Madam's Feather, Seed


Q

- LV. 5 Attribute น้ำ HP 115 ATK 24 DEF 18
- สถานที่ : Upperstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Sap, Leather, Crystal, Fabric Hat, Stone, White Glove, Sword Hilt, Gold Dust, Madam's Feather, Fabric Shoes


Moo Moo

- LV.6 Attribute ไม่มีธาตุ HP 124 ATK 37 DEF 20
- สถานที่ : Silon Forest, Upperstream of Glasis River
- ดรอปไอเท็ม : Stem of Radish, Vegetable Oil, Radish, Fiber Optics, Large Geranium, White Glove, Moo Moo's Headset, Crystal, Stem of Radish, Hero's Claw


Worm-O

- LV. 6 Attribute ดิน HP 172 ATK 37 DEF 20
- สถานที่ : Upperstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Leather, Dyes, Dagger Hilt, 2-Handed Sword Hilt, Sword Hilt, Crystal, Black Ribbon, Seed, Hero's Claw


Rascal Rabbit

- LV. 6 Attribute none HP 262 ATK 39 DEF 27
- สถานที่ : Silon Forest, Upperstream of Glasis River
- ดรอปไอเท็ม : Stem of Radish, Vegetable Oil, Radish, Fiber Optics, Large Geranium, White Glove, Moo Moo's Headset, Crystal, Stem of Radish, Hero's Claw


Servant Mushroom

- LV. 9 Attribute ไม่มีธาตุ HP 271 ATK 49 DEF 35
- สถานที่ : Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Dyes, Spore, Yeast, Vegetable Oil, Crystal, Fabric Clothes(T), Seed, Stone, Scrubber, Mushroom Poison, Magic Fabric Clothes(T)


Moo Moo the Great

- LV. 10 Attribute ไม่มีธาตุ HP 286 ATK 63 DEF 34
- สถานที่ : Upperstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Vegetable Oil, Radish, Crystal, Staff of Radish, Pink Ribbon, Wooden Staff, Fabric Clothes(T), Fabric Clothes(B), Seed, Flail


Red Plumber

- LV. 11 Attribute ไฟ HP 311 ATK 82 DEF 34
- สถานที่ : Silon Forest
- ดรอปไอเท็ม : Hard Shell, Chinese Talisman, Red Plunger, Red Fire, Crystal, BatGuy Mask , Ruby, Stone, Iron Sword, GS of Steel, Steel Slot, Slasher, Wooden Shield


Cranky Rooster

- LV. 11 ไม่มีธาตุ HP 296 ATK 82 DEF 34
- สถานที่ : Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Chicken Feather, Armor Pieces, Knight's Crest, Rooster's Cudgel, Chicken Costume(H), Chicken Costume(T), Crystal, Chicken Costume(S)


Flying Pig

- LV. 12 ไม่มีธาตุ HP 317 ATK 92 DEF 35
- สถานที่ : Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Bat's Teeth, Bat's Wings, Leather, Vampire's Canine, Crystal, Ruby, Hunting Knife, Training Sword, Farmer Pig's Rake, Great Sword


Queen Mushroom

- LV. 12 ไม่มีธาตุ HP 372 ATK 92 DEF 35
- สถานที่ : Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Spore, Yeast, Mushroom, 1000 Year-Old Mushroom, Black Sap, Clown Piya, Hatching Stone, GS of Steel, Seed, Slasher, Brown Coal, Iron Flail, Flail, Fabric Clothes.G(B), Magic Fabric Clothes.G(B)


Afro Tree

- LV. 13 Attribute ไม้ HP 378 ATK 105 DEF 37
- สถานที่ : Upperstream of Mimir River, Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Leaf, Rotten Leaf, Carbon, Hydrogen, Oxygen, 4 Leaf Clover, Crystal, Green Wood, Stone, Hat of Praise, Hat of Quickness, Fabric Clothes.G(T), Magic Fabric Clothes.G(T), Leather Boots, Shoes of Quickness, Magic Leather Hat


Magician Piya

- LV. 14 Attribute เวทมนตร์ HP 430 ATK 111 DEF 39
- สถานที่ : Silon Forest
- ดรอปไอเท็ม : Mark of Magician, Rod, Hat of Praise, Mark of Sage, Magic Powder, Piya's Unfertilized Egg, Crystal, Ruby, Seed, Soul of Great Magician, Lignite, Piya's Sword.G, Magic Leather Hat.G, Anthracite, Piya's Staff, Magic Leather Shoes.G


Priest Piya

- LV. 14 ไม่มีธาตุ HP 538 ATK 111 DEF 39
- สถานที่ : Silon Forest
- ดรอปไอเท็ม : Mark of Magician, Rod, Hat of Praise, Mark of Sage, Magic Powder, Piya's Unfertilized Egg, Crystal, Ruby, Seed, Soul of Great Magician, Lignite, Piya's Sword.G, Magic Leather Hat.G, Anthracite, Piya's Staff, Magic Leather Shoes.G


Giant Rascal Rabbit

- LV. 16 Attribute ไม่มีธาตุ HP 591 ATK 126 DEF 38
- สถานที่ : Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Wit, Stone, Tooth, Rabbit's Ears, Rod, White Ribbon, Sword Hat, Liver, Hunting Knife.G, Stone, Brown Coal, Magic Leather Armor.G(B), Leather Clothes.G(B), Wooden Shield, Granny's Staff


Knight Piya

- LV. 16 Attribute กายภาพ HP 591 ATK 126 DEF 40
- สถานที่ : Silon Forest
- ดรอปไอเท็ม : Armor Pieces, Piya's Unfertilized Egg, Knight's Crest, Man's Romance, Platinum, Piya's Sword, Ruby, Armor Pieces, Seed, Stone, Great Sword.G, Reinforced Flail, Clothes of Praise.G(T), Invisible Shield, Piya's Sword


Stiff Horse

- LV. 17 Attribute ไม้ HP 624 ATK 134 DEF 39
- สถานที่ : Upperstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Rod, Clothes of Praise(T) , Clothes of Praise(B), Respect, Bronze, Wagoner's Staff, Wooden Board, Ruby, Mark of Magician, Leather Armor(T), Leather Armor(B), Seed, Wooden Staff.G, Suit of Quickness(T)), Flail.G, Training Sword.G, Hat of Praise.G, Granny's Staff, Hat of Quickness, Iron Flail, Seaweed, Bell, Ash, Hood of Disguise, Disciple's Hat, Brass, Wooden Helmet, Wooden Helmet.G, Leather Hat.G


Wood Golem

- LV. 18 Attribute ไม้ HP 652 ATK 140 DEF 39
- สถานที่ : Upperstream of Glasis River
- ดรอปไอเท็ม : Wooden Board, Green Wood, Log, Broad Sword, Crystal, Ruby, Reinforced Flail, Great Iron Sword, Spellot, Breaker, Granny's Staff.G, Slasher.G, Stone, Suit of Quickness.G(T), Magic Leather Clothes.G(T), Leather Clothes.G(T), Leather Armor(T), Suit of Quickness(T), Leather Armor.G


Nixie

- LV. 22 Attribute น้ำ HP 909 ATK 160 DEF 53
- สถานที่ : Silon Forest , Upperstream of Glasis River
- ดรอปไอเท็ม : Magic Powder, Crystal of Nixie, Crystal of Star, Blue Water, Starfish, Ruby, Nixie's Rake, Iron Sword.G, Nixie's Scale, Piya's Egg, Iron Sword.G, Hood of Disguise.G, Shoes of Disguise.G, Steel Boots.G, Magic Powder, Swimming Goggles, Steel Helmet, Blue Crystal, Moonstone, GS of Steel.G, Bassjo Knife, Rooster's Cudgel.G, Brown Coal, Anthracite, Disciple's Shoes.G, Disciple's Hat.G, Solarstone, Red Plunger.G, Steel Slot.G, Stone, Steel Armor.G, Disciple's Clothes.G(T)


Windy

- LV. 23 Attribute ไม่มีธาตุ HP 893 ATK 155 DEF 47
- สถานที่ : Crude Mountain, Upperstream of Glasis River
- ดรอปไอเท็ม : Mark of Wind, Magic Powder, Hatching Stone, Black Ribbon, White Ribbon, Red Ribbon, Disciple's Clothes(B), Magician's Clothes(B), Armor of Wind(B), Warrior's Clothes(B), Wings, Rice Powder, Solarstone, Suit of Acting(B), Crystal, Shoes of Service.G, Brown Coal, Warrior's Headband.G, Wagoner's Staff, Steel Boots.G, Disciple's Shoes, Magician's Hat.G


Silky Joe the Boxer

- LV. 23 Attribute ไม่มีธาตุ HP 893 ATK 155 DEF 47
- สถานที่ : Silon Forest,Adel Monastery
- ดรอปไอเท็ม : Silkworm's Thread, 5 Color String, Mulberry Leaf, Invisible Sword, White Spirit, Crystal, Ruby, GS of rays, Invisible Flail, Staff of Radish, Steel Armor.G(B), Disciple's Clothes.G(B), Suit of Disguise.G(B), Piya's Egg, Lignite, Rabbit's Cleaver.G, Wheat, Invisible Dagger, Iron Shield.G


Warriror Piya

- LV. 24 Attribute ไม่มีธาตุ HP 909 ATK 160 DEF 53
- สถานที่ : Silon Forest
- ดรอปไอเท็ม : Armor Pieces, Iron Plate, Knight's Cres, Bowl, Man's Romance, Man's Senility, Warrior Piya's Sword, Crystal, Piya's Egg, Iron Flail.G, Piya's Staff.G, Rice Powder, Hat of Acting.G, Wing Helmet.G, Broad Sword, Great Iron Sword, Spellot, Breaker, Hat of Service.G


Happy Happy Bah Bah

- LV. 25 Attribute ไม่มีธาตุ HP 956 ATK 167 DEF 54
- สถานที่ : Crude Mountain
- ดรอปไอเท็ม : Shiny Thread, Disciple's Clothes(T), Magician's Clothes(T), Armor of Wind(T), Warrior 's Clothes(T), Crystal, Ruby, Knight's Cres, Piya's Egg, Spellot.G, Suit of Acting(T), Stone, Magician's Shoes.G, Anthracite, Disciple's Hat, Warrior's Shoes.G, Magician's Shoes.G, Shoes of Quickness, Warrior's Shoes.G, Boots of Wind.G


Joe the Kick Boxer

- LV. 26 Attribute ไม่มีธาตุ HP 971 ATK 172 DEF 55
- สถานที่ : Adel Monastery
- ดรอปไอเท็ม : 5 Color String, Bowl, Hot Blood, White Ash, Man's Romance, Man's Senility, Ruby, Staff of Radish, Wheat, Compression Bandage, Piya's Egg, Stone, Warrior's Clothes.G(B), Shoes of Acting.G, Suit of Acting.G(B), Invisible Sword, GS of rays, Invisible Flail, Magician's Clothes.G(B)


Blue Plumber

- LV. 27 Attribute ไม่มีธาตุ HP 1032 ATK 180 DEF 55
- สถานที่ : East of Laywook Forest
- ดรอปไอเท็ม : Blue Dye, Really Hard Shell, Blue Water, Blue Plunger, Crystal, Ruby, Chinese Talisman, Reinforced Flail.G, Great Iron Sword.G, Shield of Wind.G, Anthracite, Invisible Flail, Hat of Blessing.G, Cleric Piya's Syringe.G, Suit of Disguise.G(T)


[Skilled] Magician Piya

- LV. 28 Attribute เวทมนตร์ HP 1117 ATK 190 DEF 70
- สถานที่ : Laim Suburb
- ดรอปไอเท็ม : Piya's Unfertilized Egg, Mark of Sage, Mark of Great Sage, Crystal, Platinum, Invisible Staff, Piya's Egg, Soul of Great Magician, Nixie's Rake.G, Suit of Acting.G(T), Breaker.G, Warrior's Clothes.G(T), Armor of Wind.G(T), Magician's Clothes.G(T), Brown Coal


[Skilled] Priest Piya

- LV. 29 Attribute ไม่มีธาตุ HP 1332 ATK 203 DEF 73
- สถานที่ : Laim Suburb
- ดรอปไอเท็ม : Piya's Unfertilized Egg, Mark of Sage, Mark of Great Sage, Crystal, Ruby, Invisible Flail, Green Wood, Cleric Piya's Syringe, Cleric Piya's Hat, Piya's Egg, Compression Bandage, Staff of Radish.G, Invisible Staff.G, Disciple's Clothes(T), Disciple's Clothes(B), Lignite


Dancing Pumpkin

- LV. 30 Attribute ดิน HP 1166 ATK 190 DEF 75
- สถานที่ : Crude Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Piece of Glass, Gasoline, Mark of Great Sage, Crystal of Haesed, Head of Pumpkin Ghost, Ruby, Glasses, Stone, Chaos Staff.G, Anthracite, Hat of Laughter.G, Green Hat.G, Militia Headband.G, Steel Shield, Magician's Hat, Invisible Staff


[Influential] Knight Piya

- LV. 30 Attribute กายภาพ HP 1359 ATK 210 DEF 76
- สถานที่ : Laim Suburb
- ดรอปไอเท็ม : Knight's Cres, Man's Senility, Max-Red Potion, Ruby, Gold, Armor Pieces, Glasses, Piya's Egg, Hat of Service.G, Alloy Helmet.G, Invisible Sword, Invisible Dagger, Anthracite, Lignite, GS of rays


Baby Bear

- LV. 31 Attribute ไม่มีธาตุ HP 1806 ATK 193 DEF 67
- สถานที่ : East of Laywook Forest
- ดรอปไอเท็ม : White Fur, Respect, Bear's Gall, Bear Costume(T), Bear Costume(B), Bear Costume(H), Ruby, Piya's Egg, Baby Bear's Letter, Clothes of Blessing.G(T), Clothes of Blessing.G(B), Brown Coal, Stone, Green Shoes.G, GS of rays, Militia Shoes.G, Invisible Sword, GS of rays.G, Spellot


Gloomy Humbug

- LV. 32 Attribute ไม่มีธาตุ HP 1125 ATK 199 DEF 77
- สถานที่ : Crude Mountain, Midstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Shiny Thread, Knight's Cres, Man's Senility, Man's Romance, Sonic Blade, Crystal, Hat of Service, Shoes of Service, Battle Flail, GS of Crazy Wind, Invisible Staff, Ruby, Glasses, Piya's Egg, Bituminous Coal, Shoes of Laughter.G, Magician's Clothes(B), Armor of Wind(B), Warrior's Clothes(B), Suit of Acting(B), Alloy Boots.G


Flora

- LV. 33 Attribute ไม้ HP 1156 ATK 204 DEF 79
- สถานที่ : Midstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Fairy's Powder, Adel's Blessing, Ruby, Green Wood, White Spirit, Blue Dye, Blue Ribbon, Piya's Egg, Stone, Invisible Staff


Mama Bear

- LV. 33 Attribute ไม่มีธาตุ HP 2539 ATK 204 DEF 70
- สถานที่ : East of Laywook Forest
- ดรอปไอเท็ม : Motherly Devotion, Mother's Heart, Bear's Gall, Mama Bear's Kitchen Knife, Motherly Love, Bear Costume(S), Ruby, Crystal, Clothes of Service(B), Bear Costume(T), Bear Costume(H), Bear's Letter, Sonic Blade.G, Blue Plunger.G, Warrior Piya's Sword.G, Suit of Laughter.G(B), Green Tunic.G(B), Militia Uniform.G(B)


Crow

- LV. 34 Attribute เวทมนตร์ HP 1389 ATK 206 DEF 86
- สถานที่ : Midstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Crow's Feather, Piece of Glass, Gold, Platinum, Crystal, Ruby, Diamond, Bituminous Coal, Stone, Anthracite, Clothes of Service.G(B), Necklace from Crow


Tarantula

- LV. 34 Attribute ทอง HP 1389 ATK 206 DEF 86
- สถานที่ : Crude Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Silver, Spider's Poison, Mithril, Tail, Yellow Iron, Ruby, Stone, Anthracite, Battle Flail.G, Alloy Armor.G(B), Magician's Clothes(T), Armor of Wind(T), Warrior 's Clothes(T), Suit of Acting(T)


Glora

- LV. 35 Attribute ไม้ HP 1270 ATK 210 DEF 88
- สถานที่ : Midstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Fairy's Powder, Lucky Card, Ruby, Green Wood, White Spirit, Blue Dye, Black Ribbon, Piya's Egg, Anthracite, Brown Coal, Invisible Staff


[Influential] Warrior Piya

- LV. 36 Attribute ไม่มีธาตุ HP 2027 ATK 223 DEF 97
- สถานที่ : Outer Wall of Laim
- ดรอปไอเท็ม : Iron, Man's Senility, Max-Red Potion, Falchion, Crystal, Ruby, Warrior Piya's Glove, Piya's Egg, Kashim, Stone, Clothes of Service.G(T), Alloy Armor.G(T), Green Hat, Hat of Acting, Soul of Swordsman, GS of Romance, Wagoner's Staff, Bituminous Coal, Brown Coal, Wing Helmet, Militia Headband, Hat of Laughter


Pumpkeener

- LV. 37 Attribute ดิน HP 1421 ATK 219 DEF 92
- สถานที่ : Crude Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Vine, Really Hard Shell, Clothes of Blessing(B), Mithril, Wagoner's Staff, Crystal, Platinum, Falchion, GS of Romance, Bituminous Coal, Lignite, Kashim, Bassjo Knife.G, Invisible Sword.G, Suit of Laughter.G(T), Green Tunic.G(T), Large Pumpkin's Head, Militia Uniform.G(T)


Traveling Cat in Boots

- LV. 39 Attribute เวทมนตร์ HP 1678 ATK 228 DEF 99
- สถานที่ : Midstream of Mimir River
- ดรอปไอเท็ม : Cat's Whiskers, Curse of Cat, Spirit of Cat, Falchion, Ruby, Kashim, Cat's Letter, GS of Romance, Wagoner's Staff, Piya's Egg, GS of Crazy Wind.G, Invisible Dagger.G, Lignite, Frog Shield.G, Shield of Wind, Cat's Flail,GS of rays.G, Militia Shoes, Shoes of Laughter, Alloy Boots


Blood Worm-O

- LV. 39 Attribute ดิน HP 2464 ATK 225 DEF 92
- สถานที่ : Silon Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Ceramic, Gasoline, Silver, Ruby, Frog Shield, Shield of Wind, Theo's Letter, Ivory, Militia Uniform(T), Silver, Armor of Wind(T), Suit of Laughter(T), Green Tunic(T)


Papa Bear

- LV. 40 Attribute ไม่มีธาตุ HP 2814 ATK 242 DEF 92
- สถานที่ : East of Laywook Forest
- ดรอปไอเท็ม : Fish Bone, Father's Excuse, Father's Good Old Days, Tattoo, Bear's Gall, Silver Armor(B), Power Suit(B), Silk Clothes(B), Ruby, Papa Bear's Letter, Wanderer's Suit(T), Brown Coal, Bituminous Coal, Stone, Wagoner's Staff.G, Papa Bear's Fish, Mama Bear's Kitchen Knife.G


Ghost Magician

- LV. 42 Attribute เวทมนตร์ HP 2081 ATK 227 DEF 107
- สถานที่ : Crude Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Mithril, Adel's Blessing, Mark of Binah, Ruby, Chaos Staff, Wings, Illuminating Crystal, Soul of Great Magician, Albereo's Letter2, Falchion.G, GS of Romance.G, Wanderer's Hat.G, Bituminous Coal, Stone, Silver Helmet.G, Ghost's Staff, Power Hat.G


Head of Dulahan

- LV. 42 Attribute ไม่มีธาตุ HP 1892 ATK 227 DEF 107
- สถานที่ : Herkaus Forest, West of Laywook Forest
- ดรอปไอเท็ม : Titanium, Dulahan's Head, Ruby, Dulahan's Tear, Diamond, Ceramic, Stone, Anthracite, Kashim, Cat's Flail.G, Cleric's Crown.G, Silk Ribbon.G


Golden Plumber

- LV. 45 Attribute ไม่มีธาตุ HP 2792 ATK 239 DEF 115
- สถานที่ : West of Laywook Forest Upperstream of Mimir River, Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Titanium, Ruby, Ice Crystal, Sage's Staff, GS of Alloy, Mithril Sword, Golden Plunger, Silk Shoes.G, Cleric's Shoes.G, Bird Egg, Lignite, Brown Coal, Papa Bear's Fish.G, Sage's Staff.G, Frog Shield


Ghost Knight

- LV.45 Attribute กายภาพ HP 2792 ATK 239 DEF 115
- สถานที่ : West of Laywook Forest Upperstream of Mimir River, Travia Valley
- ดรอปไอเท็ม : Ceramic, Titanium, Ghost's Sword, Ghost's Shield, Frog Shield.G, Sonic Blade, Albereo's Letter1, Soul of Holy Knight, Soul of Swordsman, GS of Crazy Wind, Bituminous Coal, Brown Coal, Power Shoes.G, Silver Boots.G, Falchion, Battle Flail, Chaos Staff


Pumpisto

- LV.45 Attribute ดิน HP 3978 ATK 239 DEF 115
- สถานที่ : Silon Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Piece of Glass, Titanium, Mithril, Brown Soil, Ruby, Mithril Sword, Metronicker, Bird Egg, Cleric's Clothes.G(B), Silk Clothes.G(B), Falchion, Kashim, GS of Romance, Jupiter Mace, Bituminous Coal, GS of Alloy, Sage's Staff


Forest Ogre

- LV.47 Attribute ไมุ้ HP 3232 ATK 246 DEF 111
- สถานที่ : West of Laywook Forest
- ดรอปไอเท็ม : Mithril, Gasoline, Green Wood, Brown Soil, 4 Leaf Clover, Crystal, Ruby, Illuminating Crystal, Forest Ogre's Letter, Anthracite, Silver Armor.G(B), Sonic Blade, GS of Crazy Wind, Chaos Staff, Power Suit.G(B)


Tarantula Ben

- LV. 48 Attribute ทอง HP 3137 ATK 249 DEF 123
- สถานที่ : Crude Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Really Hard Shell, Sharp Tooth, BatGuy Mask, Frog Shield, Clothes of Blessing(T), Ruby, Silver Armor(T), Power Suit(T), Silk Clothes(T), Tarantula's Sunglasses, Brown Coal, GS of Alloy.G, Jupiter Mace.G, Silver Armor(B), Cleric's Clothes(B), Silk Clothes(B), Wanderer's Suit(B), Mithril Sword.G


Tarantula Queen

- LV. 50 Attribute ทอง HP 3881 ATK 273 DEF 130
- สถานที่ : Crude Dungeon
- ดรอปไอเท็ม : Ceramic, Really Hard Shell, Lucky Card, Motherly Love, Crystal, Ruby, Illuminating Crysta, Theo's Letter, Metronicker.G, Wanderer's Suit.G(T), Anthracite, Silver Armor.G(T), Silver Helmet, Power Hat.G, Rune Hat.G, Wanderer's Hat, Power Suit.G(T)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น