วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รวมเควสหลังเป็นยศ Sir

++++++++++ทำเควสที่ Quest Center จนเป็น General ก่อน และไปทำเควสที่ High Quest Center จนเป็น Sir ก่อน แล้วค่อยเริ่มทำเควสนี้++++
แบ่งเปน2เควสนะคับ

เควสการเริ่มต้น
( ข้อแม้ ต้องเลเวล 15 ขึ้นไป )

1.ไปเมืองไหนก็ได้ ที่มี Tower of Training ( บางเมืองไม่มีทหารนะ เช่น Madelin ) แล้วไปที่ทหารสามคนที่ยืนอยู่หน้าวาป คุยกับคนกลางที่ชื่อ D.End เลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1

2.เมื่อเราเลเวล 20 แล้ว จึงมาอีกครั้ง คุยกับทหารคนเดิม เลือกข้อ 1 จะได้บัตรทองมา ชื่อ Ticket for Time Travel จากนั้นให้เข้าไปในวาปด้านหลังทหารทั้ง 3 คน ที่ชื่อ Strange Warp แล้วเดินเข้าไปคุยกับ Jone ที่พิกัด 4 204 235 เลือกข้อ 2 บัตรทองจะหายไป

3.คุยกับ Iris ที่พิกัด 4 203 232 เลือกข้อ 2 จะได้ใบเควสมา ชื่อ Heroes’s Whereabouts

4.ออกวาปที่เราเข้ามา แล้วมาคุยกับทหารคนซ้าย ชื่อ D.Heroend เลือกข้อ 2 จะได้ค่าชื่อเสียง 20

เควสลายเซ็นของคนทั้งสี่
( ข้อแม้ ต้องรับเควสการเริ่มต้นมาก่อน )

1.ไปเมืองไหนก็ได้ ที่มี Tower of Training แล้วไปที่ทหารสามคนที่ยืนอยู่หน้าวาป คุยกับคนซ้าย ชื่อ D.Heroend เลือกข้อ 2,3,4 และ 5 ทีละข้อ จะได้แผ่นพับมา 4 ใบ ชื่อ

# Portrait of Duran ( แผ่นพับนี้ สามารถขอได้จาก Black Hair Knight ที่บาร์ในเมือง Elim ได้เช่นกัน คือจะรับจาก D.Heroend หรือ Black Hair Knight ก็ได้ )

# Portrait of Baldea ( แผ่นพับนี้ สามารถขอได้จาก Black Hair Knight ที่บาร์ในเมือง Elim ได้เช่นกัน คือจะรับจาก D.Heroend หรือ Black Hair Knight ก็ได้ )

# Portrait of Arus

# Portrait of Claire

2.ไปที่ Bar ในเมือง Elim ที่พิกัด 109 190 160 เข้าไปข้างใน ไปคุยกับ Rosanne ที่พิกัด 110 61 451 เลือกข้อ 3 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ใบเควสมา 1 ใบ ชื่อ Rosanne’s Jewelry

3.ไปนำ Silver มา 1 อัน แล้วกลับไปคุยกับ Rosanne เลือกข้อ 2 จะได้ค่าชื่อเสียง 220 และค่าประสบการณ์มา 1450

4.ไปที่หมู่บ้าน Laim ตรง Militia คุยกับ Jack ที่พิกัด 8 215 209 เลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้เอกสารเควสมา ชื่อ Militia Entrance Exam

5.ไปที่ Crude Dungeon เข้าไปแล้วตรงไปเรื่อย ๆ จนสุดทาง ให้เลี้ยวขวา ไปตามทางเจอแยกซ้ายแรก ให้เลี้ยวเข้าไป จะเจอห้องกว้าง ๆ ให้วนซ้ายไปตามทาง จะผ่านทางเดินข้ามเหว แล้วก็จะเห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าก้อนหิน ชื่อ Cordelia ที่พิกัด 101 398 221 จะได้บัตรทองมา ชื่อ Cordelia’s Proof

6.กลับไปคุยกับ Jack ก็จะได้ Emotion รูป Certificate of Militia มา

7.คุยกับ Janet ที่ยืนอยู่ทางขวาของ Jack ที่พิกัด 8 213 209 เลือกข้อ 5 ถัดมาเลือกข้อ 2 และถัดมาเลือกข้อ 1 ก็จะได้ Emotion รูป Eagle Crest มา

8.กลับไปคุยกับ Rosanne เลือกข้อ 3

9.ไปที่หมู่บ้าน Laim คุยกับ Slay ที่ยืนอยู่บริเวณต้นไม้หน้า Quest Center พิกัด 8 287 301 เลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ใบเควสมา 1 ใบ ชื่อ Slay’s Request

10.ไปนำ Gold มา 1 อัน แล้วกลับไปคุยกับ Slay เลือกข้อ 2,1,1,1,1,2,1,1,1,1 ถัดกันไปตามลำดับ จะได้เงิน 200 Cegel ค่าชื่อเสียง 370 ค่าประสบการณ์ 12,750 และ Chilled Blue Liquor มา 1 ขวด ( ยังไม่ทราบเลยว่าเอาไปทำอะไรได้ นอกจากกิน และขาย )

11.กลับไปคุยกับ Rosanne เลือกข้อ 3 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ใบเควสมา 1 ใบ ชื่อ First Knight

12.ไปที่แมป Adel Monastery ตอนนี้ให้เราซื้อของที่จำเป็นในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ให้เต็มที ่ แล้วไปคุยกับคนขับรถม้า ชื่อ Wagoner at Monastery ที่พิกัด 208 177 309 เลือกไปเมืองไหนก็ได้ เราจะถูกวาปไปที่ถ้ำ Lioner ต้องเอาชนะ Lioner ให้ได้ เมื่อชนะแล้วจะมีกรอบสนทนาขึ้นมา ให้เลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้แผ่นพับมา 1 ใบ ชื่อ Duran’s Signature

13.คุยกับ Cleric ชาย ชื่อ Blitz ที่ยืนอยู่ที่พิกัด 6 25 463 เลือกข้อ 1 เพื่อวาปออกมา เป็นอันจบขั้นตอนหาลายเซ็น Duran

14.ไปที่เมือง Zaid แล้วขึ้นไปที่ Cliements Mine ทางเหนือของเมือง ( ถ้ามองจากแผนที่ คือวาปที่อยู่ตรงมุมบนขวาของแผนที่พอดี ) เข้าไปแล้วให้ชิดขวาไว้ตลอด จะมีครั้งหนึ่งที่เจอทางตันให้เดินย้อนออกมาแล้วชิดขวาต่อไป เข้าไปเรื่อย ๆ จนมองไปเห็นวาปห้องเหรียญ ให้เลี้ยวแยกซ้ายก่อนถึงห้องเหรียญ จะเจอผู้หญิงมีปีก ผมสีเขียว ชื่อ Green Hair Elf ที่พิกัด 100 300 76 คุย เลือกข้อ 3 และถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้แผ่นพับมา 1 ใบ ชื่อ Baldea’s Signature เป็นอันจบขั้นตอนหาลายเซ็น Baldea ( *ข้อแม้ ห้ามไปรับเควสพนันเหรียญทองมาก่อนที่จะทำเควสข้อนี้ เพราะจะทำให้ Baldea ให้กล่องเพลงมาแทนลายเซ็น หากรับมาแล้ว ให้โยนเควสพนันเหรียญทิ้งไปก่อน และหากได้กล่องเพลงมาแล้ว ก็ให้โยนทิ้งไปด้วย แล้วเมื่อจะทำเควสพนันเหรียญใหม่อีกครั้ง ค่อยไปรับเควสมาใหม่ได้ )

15.ไปที่ Bar ที่เมือง Elim ที่พิกัด 109 190 160 เข้าไปข้างใน ไปคุยกับ Black Hair Knight ที่พิกัด 110 71 442 เลือกข้อ 3 ( ถ้ารับรูป Baldea และรูป Duran จาก Black Hair Knight ให้เลือกข้อ 1 แทน และไม่ต้องทำข้อ 16 ) ถัดมาเลือกข้อ 2 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ Gold 1 อัน และแผ่นพับ มา 1 อัน ชื่อ Knight’s Question

16.ไปที่เมือง Madelin ไปที่ร้านหมอดูชื่อ Furtune Teller ( ดูจากในแผนที่จะชื่อ Furtune Teller แต่ที่วาปจะชื่อ Fortune Teller ) ที่พิกัด 103 174 237 เข้าไปข้างใน คุยกับ Shina ที่พิกัด 104 165 462 เลือกข้อ 1 จะได้แผ่นพับมา ชื่อ Shina’s Divination Sign

17.กลับไปคุยกับ Black Hair Knight เลือกข้อ 4 ถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ค่าชื่อเสียง 300 ค่าประสบการณ์ 6380 และ Platinum 20 อัน

18.คุยอีกรอบ เลือกข้อ 2 ถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้แผ่นพับมา ชื่อ Arus’s Signature เป็นอันจบขั้นตอนหาลายเซ็น Arus

17.ไปตรงกลางบนของเมือง Elim คุยกับ Noble Madam ที่พิกัด 109 215 258 เลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1

18.คุยอีกรอบเลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้จดหมายเควสมา ชื่อ Madam’s Recommendation

19.ไปที่เมือง Madelin ตรง Marcus’s House ที่พิกัด 103 216 313 บริเวณใกล้ ๆ วาปทางเหนือของเมือง เยื้องลงมาทางซ้ายเล็กน้อย เมื่อเราคลิกไปที่วาปจะเข้าไม่ได้ แต่จะมีกรอบสนทนาขึ้นมา

20.ไปคุยกับผู้หญิงด้านหน้าบ้าน ที่ชื่อ Emillia ที่พิกัด 103 220 313 เลือกข้อ 3 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ใบเควสมา 1 ใบ ชื่อ Convincing Emillia

21.ไปที่ Church ที่มุมบนซ้ายของเมือง คุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ท่ามกลางเด็ก ชื่อ Erantess ที่พิกัด 103 186 309 เลือกข้อ 2 และถัดมาเลือกข้อ 2 จะได้ชามเควสมา 1 ใบ ชื่อ Erantess Vessel

22.คุยกับเด็กชื่อ Gypsy Kid ที่ยืนอยู่รอบ ๆ Erantess คนไหนก็ได้ เลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ใบเควสมา 1 ใบ ซึ่งจะได้เควสแตกต่างกันไป แนะนำให้คุยใหม่เรื่อย ๆ จนกว่าเด็กจะขอ Nixie ซุป ซึ่งจะได้ใบเควส ชื่อ Making Nixie’s Soup มา ( ถ้าเด็กขอกินอย่างอื่น ให้กด Esc แล้วคุยใหม่เรื่อย ๆ เพราะเควสอันอื่นของหายาก แต่ Making Nixie’s Soup ของจะหาง่ายสุด )

23.นำ Nixie’s Scale 1 อัน ( ดรอปจากนางเงือก Nixie ) ,Water 1 อัน ( ได้จากคุยกับ Erantess เลือกข้อ 3 ),Milk 3 อัน ( ซื้อได้ที่ Bar ทุกเมือง ) และ Magic Powder 1 อัน ( ดรอปจากนางเงือก Nixie ) มา

24.คุยกับหม้อด้านหน้า ที่ชื่อ Kettle ที่พิกัด 103 187 307 เลือกข้อ 1 แล้วคุยอีกรอบ เลือกข้อ 1 จะได้ชามมีน้ำสีส้มมา ชื่อ Nixie’s Soup

25.คุยกับ Gypsy Kid คนไหนก็ได้อีกรอบ เลือกข้อ 1 จะได้ค่าชื่อเสียง 150 และค่าประสบการณ์ 5000 มา

26.คุยอีกรอบ เลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้จดหมายเควสมา 1 อัน ชื่อ Children’s Letter

27.กลับไปคุยกับ Emillia เลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ค่าชื่อเสียง 150 และค่าประสบการณ์ 5000

28.เข้าไปใน Marcus’ House ที่พิกัด 103 216 313 คุยกับ Marcus ที่พิกัด 104 25 439 เลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 2 จะได้ค่าชื่อเสียง 300 และค่าประสบการณ์ 5000

29.คุยอีกรอบ เลือกข้อ 1 จะได้เอกสารเควสมา 1 อัน ชื่อ Pass for Clements Mine

30.กลับมาคุยกับ Emillia เลือกข้อ 1 จะได้ Aleph’s Crystal มา 1 อัน

31.ไปที่ Cliements Mine ( ที่เดียวกับที่ไปหาลายเซ็น Baldea ) คุยกับผู้หญิงหน้าวาป ที่ชื่อ Travel Agent in Zaid ที่พิกัด 0 493 458 เลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 แล้วจะถูกวาปไปที่ Clements Mine ชั้น 3

32.เดินไปทางแยกขวา แล้วเลี้ยวซ้าย จะเจอผู้หญิงชื่อ Corpse in the Air ใส่ชุดสีม่วง ลอยอยู่กลางอากาศ หน้าแผ่นหินจารึกขนาดใหญ่ ที่พิกัด 100 187 467 คุย เลือกข้อ 1 จะได้ใบเควสมา 1 ใบ ชื่อ Image of What Happened in Cave

33.เดินกลับมาที่ห้องกลาง คุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ ที่ชื่อ Travel Agent in Zaid ที่พิกัด 100 159 418 เลือกข้อ 1 จะถูกวาปออกมาหน้าเหมืองอีกรอบ

34.กลับไปคุยกับ Marcus เลือกข้อ 1 จะได้ค่าชื่อเสียง 500 ค่าประสบการณ์ 15,000 และใบเควสมา 1 ใบ ชื่อ Marcus’s Answer

35.ไปเมืองไหนก็ได้ ที่มี Tower of Training ( บางเมืองไม่มีทหารนะ เช่น Madelin ) ไปคุยกับทหารคนกลาง ที่ชื่อ D.End เลือกข้อ 2 คุยอีกรอบ เลือกข้อ 2 ถัดมาเลือกข้อ 1 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้ค่าชื่อเสียง 900 และค่าประสบการณ์ 20,000

36.กลับไปคุยกับ Noble Madam เลือกข้อ 2 และถัดมาเลือกข้อ 1 จะได้แผ่นพับมา 1 ใบ ชื่อ Claire’s Signature เป็นอันจบขั้นตอนการหาลายเซ็น Claire

37.ไปเมืองไหนก็ได้ ที่มี Tower of Training ( บางเมืองไม่มีทหารนะ เช่น Madelin ) ไปคุยกับทหารคนซ้าย ที่ชื่อ D.Heroend เลือกข้อ 6 จะได้ค่าชื่อเสียง 900 และค่าประสบการณ์ 12,750

38.ทำข้อ 37 ซ้ำอีก 3 รอบ จะได้ค่าชื่อเสียงและประสบการณ์เท่ากับรอบแรก อีกสามครั้ง ( อาจจะทำตามข้อนี้ หรือจบขั้นตอนหาลายเซ็นแต่ละครั้ง แล้วมาทำข้อ 37 ก่อน โดยเลือกข้อตามชื่อผู้ที่เราได้ลายเซ็นมา แล้วไปทำลายเซ็นคนอื่นต่อ แล้วกลับมาทำใหม่ก็ได้ แค่ทำให้ครบ 4 รอบก็พอ )

39.คุยอีกรอบ เลือกข้อ 1 จะได้ค่าชื่อเสียง 10,000 และค่าประสบการณ์ 50,000

ถึงตรงนี้แล้ว โดยปกติจะได้ยศ Baron พอดี แต่ถ้ายศยังไม่เป็น Baron ให้กลับไปทำเควสที่ High Quest Center ก่อน จนเป็น Baron ก่อน ค่อยมาทำเควสต่อไปนี้ตามลำดับ ( บางครั้ง ที่ High Quest Center จะไม่ยอมให้ทำเควส ให้คุยซ้ำ ๆ เดี๋ยวจะทำได้เอง )

credit หมูน้อยผจญภัย

4 ความคิดเห็น:

  1. ทำอยู่ 2 ช.ม. ครับ ขอบคุณมาก

    ตอบลบ
  2. เอิ่มมมม ทำข้อ 15แล้ว แล้วทำขอ16ด้วย เลยคุยกะ Noble Madam ไม่ได้อ่าาาา แก้ไขยังไงอ่ะค่ะ

    ตอบลบ