วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

เรียนรู้ระบบกิล


เรียนรู้ระบบกิล

จำนวนคนที่สามารถรับได้ในกิลด์

จำนวนคนที่รับได้ ราคา เลเวลห้วหน้ากิลด์
10 o 30
15 200k 40
20 400k 50
25 800k 60
30 1,6 m 70
35 3,2 m 80
40 6,4 m 90
45 12,8 m 100
50 25,6 m 110

หมายเหตุ
*หากกดลบกิลด์ ต้องไล่สมาชิกในกิลด์ออกทุกคนก่อน และสมาชิกทุกคน จะไม่สามารถสร้างกิลด์ได้ทันที ต้องรอให้ครบ 168 ชม. ก่อน
*กดคุยเฉพาะในกิลด์ได้โดยการพิมพ์ตามด้วยคำพูด

ตำแหน่งกิลด์

ตำแหน่งภายในกิลด์ สามารถซื้อได้เมื่อกิลด์มีเลเวล 3 ขึ้นไป สามารถบริจาคได้ตลอดเลเวล โดย GP จะแอดเข้าระบบกิลด์อัตโนมัติเมื่อมีการบริจาค

ชื่อตำแหน่ง Members with the Title ระดับเลเวล สิทธิพิเศษ ราคาซื้อ
1 Member ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก - - -
2 Baron ครึ่งหนึ่งของ Member 50 สามารถสร้าง Guild Party 100
3 Count ครึ่งหนึ่่งของ Baron 60 Guild Mission 300
4 Marquis ครึ่งหนึ่งของ Count 75 รับสมาชิกใหม่ได้ 800
5 Duke ครึ่งหนึ่งของ Marquise 90 ไล่สมาชิกออกกิลด์ได้ 2000
6 Guild Leader 1 None สร้าง/รับท้าดวลกิลด์วอร์ None

หมายเหตุ:

*การบริจาคกิลด์พ้อยท์สามารถทำได้โดยคุยกับ Lionel
*10,000 EXP สามารถแลกได้ 1 Guild Point (GP)


ความสามารถของกิลด์

เลเวลกิลด์ GP ที่ใช้เพื่ออัพเลเวลต่อไป ความสามารถของกิลด์
1 1->2:500 GP สามารถรับสมาชิกกิลด์และขยายขนาดกิลด์ได้
2 2->3:2000 GP สามารถเปลี่ยนหัวหน้ากิลด์และเปิดใช้งานคลังกิลด์ได้
3 3->4:6000 GP สามารถสร้างสัญลักษณ์กิลด์, ซื้อตำแหน่งในกิลด์ และรับท้าดวลระหว่างกิลด์ได้
4 4->5:12000 GP สามารถท้ากิลด์อื่นเพื่อกิลด์วอร์ได้
5 5->6:20000 GP N/A
6 6->7:38000 GP N/A

การสร้างสัญลักษณ์กิลด์นั้นสามารถทำได้เมื่อกิลด์เลเวล 3 สัญลักษณ์แต่ละอย่างจะใช้ไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ไอคอนกิลด์

พื้นหลัง

สีพื้นหลังเมื่อเลือกสัญลักษณ์และพื้นหลังได้ตามที่ต้องการแล้ว ระบบจะคำนวนเงินที่ต้องจ่ายและค่า GP ที่ต้องเสียโดยอัตโนมัติ

Credit : Online Station.net และ Sealonline Wikia.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น