วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เควสเปลี่ยนคลาส 2

เควสเปลี่ยนคลาส 2


เป็นโพสจากคนทีเปลี่ยนJobไปแล้วครับเราแน้ใจ100%
ต้อนเปลี่ยนJobแล้ว จะ Reset Skill แล้ว Reset Stat.
ได้แต้ม SP 447แต้ม แล้ว EP 10 แต้ม


ก่อนเรี่มเควสต้องการเลเวล150 แล้วRep 51595

คุยกับNPC TaylorในElim


Taylorจะบอกไห้ไปคุยกับ Noble Madam

ต้อนคุยกับNoble Madamแล้วเค้าไม่ย่อมจะคุยกับเรา

เราเลยต้องคุยกับMaidของเค้าแล้วไห้750k + Diamond 1เม็ด

คุยกับ Noble Madamจบแล้วเค้าจะไห้เราไปหาSabinทีแมพSevis


คุยกับSabinแล้วกลับไปหาTaylorแล้วจะส่งเราไปNPC Exam 1.

ในแมพUpperstream of glasis river

คุยกับNPC Exam 1 แล้วฆ่า (Merciless) Marionette.

ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 1 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 2.
คุยกับNPC Exam 2 แล้วฆ่า (Reckless) Wolfman.

ในแมพSouthern of Red Soil

ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 2 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 3.
คุยกับNPC Exam 3 แล้วฆ่า (Cruel) Spinky.

ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 3 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 4.
คุยกับNPC Exam 4 แล้วฆ่า (Vengeful) Cankura.

ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 4 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 5.
คุยกับNPC Exam 5 แล้วฆ่า (Strange) Cankura.

ในแมพEastern of Red Soil

ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 5 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 6.
คุยกับNPC Exam 6 แล้วฆ่า (Nimble) Cankura.

ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 6 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 7.
คุยกับNPC Exam 7 แล้วฆ่า (Drifter) Birdrock.

ในแมพDungeon Esdellon


ฆ่าแ้ล้วคุยกับNPC Exam 7 แล้วเค้าจะส่งเราไป NPC Exam 8.
คุยกับNPC Exam 8 แล้วฆ่า ((Hysterical) Teddy Melter.ต้อนฆ่าทุกตัวแล้วคุยกับ NPC Exam 8 แล้วจะส่งไปหาตัวAdvance Trainer

คุยกับAdvance Trainerแล้วเลี่อกว่าอยากเป็นอาชีำพอ่าไร.
เลี่อกแล้วAdvance Trainerจะส่งเราไปหาNPC ของเรา
(อยากเป็นSwordmaster จะส่งไปหา NPC Swordmaster ในEastern of Red Soil)
(อยากเป็นBerserker จะส้งไปหา NPC Berserker ในNorthern Polbus)

ต้อนเจอNPCแล้วเราจะเรีมExam 9 แล้วหาItem Breath กับ Vow 20อั้น
(รูปนี่เป็นรูปของBreath กับ Vow ของ Berserker)Vow กับ Breath ของ
Berseker , Renegade, Assassin, Demolistionist, Templar, Ice Wizard, Fire Wizard
หาได้จากมอนต่อไปนี่

Queen Bee เลเวล 159 แมพ Brown SoilHezzling เลเวล 150 แมพ Brown SoilDry Sphin-x-core เลเวล 153 แมพ Brown SoilSand Storm เลเวล 156 แมพ Brown SoilGork เลเวล 150 แมพ CatacombDeranged Titan Skull เลเวล 152 แมพ Southern of Red SoilVow กับ Breath ของ
Swordmaster , Defender, Gamblar, Artisan, Apostle
หาได้จากมอนต่อไปนี่

Lizard Warrior เลเวล 159 แมพ Eastern of Red SoilHand Rock เลเว 172 แมพ Eastern of Red SoilBird Rock เลเวล 175 แมพ Eastern of Red Soil[Super Crook] Pedron เลเวล 163 แมพ Eastern of Red Soilได้ Breath กับ Vow แล้วเราไปทำ Exam 10
Exam 10 ไห้เราฆ่า มอนชี่อตาม Classของเรา
(ของSwordmasterเป็น Swordmaster Bale)
(ของApostleเป็น Apostle Bale)
มอนพวกนี่จะอยู่ตามแมพของNPC classของเรา

มอนพวกนี่จะเดิืนไปรอบแมพน่ะครับช่วยกันหา ต้อนมอนตายแล้วจะเกิดมาทีจุดแดงในแมพ

ของ Renegade

ของ Defender

ของ Berserker

ของ Swordmaster

ของ Ice Wizard

ของ Fire Wizard

ของ Templar

ของ Apostle

ของ Assassin

ของ Gambler

ของ Demolistionist

ของ Artisan

ฆ่าจบแล้วเราจะได้Certificateจากมอน
กลับไปคุยกับNPC classของเราแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นJob 2
เราจะ Reset Skill แล้ว Reset Stat.
ได้แต้ม SP 447แต้ม แล้ว EP 10 แต้ม.

ดีใจไห้ครับ คุณเป็นjob 2 แล้ว ^^

7 ความคิดเห็น:

  1. ของแกรมเบอร์ อยู่ไหนครับมอนตัวสุดท้าย

    ตอบลบ
  2. ถ้าเปลี่ยนตอนเวลมากกว่า150
    จะได้SP มากกว่า447 ป่าวครับ แล้วจะได้EP เท่าไรครับ

    ตอบลบ